WiseMaster mukana Energia 2014 messuilla

Suomalainen energiantuotanto perustuu hyvin voimakkaasti hajautettuun tuotantoon sekä tehokkaasti optimoituun energian jakeluverkkoon. Tämän ansioista suomalainen energiateollisuus on maailman mittakaavassakin edellä kävijä useillakin mittareilla mitattuna. Esimerkiksi energiatehokkuus ja tuotannon hyötysuhteet ovat erinomaisia vaikka elämmekin kylmässä ja pitkien siirtoetäisyyksien maassa. Tehokkaan toiminnan edellytyksenä on jatkuva muutos ja kehittyminen.

Energiantuotannon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Energian ja raaka-aineiden muuttuvat maailmanmarkkinahinnat aiheuttavat jatkuvaa muutosta tuotantotavoissa ja toimintamalleissa. Yksi tällainen iso muutostrendi on bionergian tuotannon jatkuva kasvu. Bioenergian tuotanto perustuu usein hajautettuihin pieniin tuotantolaitoksiin, jotka sijoittuvat raaka-aineiden tai ympäristöolosuhteiden määrittelemiin paikkoihin.

Kunnossapito kentällä

Kunnossapitotyötä ei tehdä toimistossa

Nämä kaikki muutokset heijastuvat myös energian tuotantolaitosten ja verkostoiden kunnossapitotyön muuttumiseen. Kunnossapitotyö on yhä enemmän liikkuvaa ja sama kunnossapitohenkilöstä joutuu huolehtimaan yhä useammista tuotantolaitoksista. Lisäksi kunnossapitopalvelujen ulkoistaminen ja palveluiden ostaminen lisääntyvät. Muuttuva työn kuva asettaa uusia vaatimuksia myös kunnossapidon tiedonhallinnalle. Kunnossapitotyöstä on tullut yhä enemmän liikkuvaa eli työ on mobilisoitunut.

Koska itse työ on mobilisoitunut, tulee myös kunnossapidon tiedonhallinta työkalujen mobilisoitua. Jos kunnossapidon dokumentointi perustuu siihen, että päivä tehdään kentällä töitä ja päivän päätteeksi siirrytään tietokoneelle raportoimaan töitä, ei tietojärjestelmä vastaa enää alkuunkaan työn vaatimuksia. Tällaiset ongelmat yleensä näkyvät siinä, että kunnossapitojärjestelmää ei käytetä tai sinne tehtävät kirjaukset perustuvat muutaman aktiivikäyttäjän tekemiin kirjauksiin ja järjestelmän käyttöaste näin jää heikoksi. Mikäli kunnossapitojärjestelmän käyttöaste ei ole 100%, ei koko kunnossapitojärjestelmän ideaa saada toimimaan.

FlowMaint kunnossapidon kuva

Huoltojen dokumentointi on tärkeää ja joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

M-Technology Oy on vuosien aikana ollut edelläkävijä operatiivisten tietojärjestelmien mobilisoinnissa. WiseMaster Flow Maint on markkinoiden ensimmäinen aidosti mobiili kunnossapitojärjestelmä. Mobiili kunnossapitojärjestelmä, jonka toteutus on tehty kentällä tapahtuvan työn ehdoilla. Aidolla mobiliteetilla ja kenttähenkilöiden tarpeiden huomioimisella on tuotettu kunnossapitoratkaisu, jonka käyttäminen on helppoa ja sen käyttö tapahtuu suoraan kentällä siellä missä itse työkin. Ja kaikki tämä täysin luotettavasti kaikissa olosuhteissa riippumatta verkkoyhteyksien laadusta. Kentällä järjestelmän käyttöön tarvitaan vain älypuhelin, johon ladataan WiseMaster FlowMaint kunnossapitosovellus.

WiseMaster FlowMaint on otettu erittäin hyvin vastaan energian tuotannon ja jakelun kunnossapitotyössä. Flow Maint on saanut jatkuvasti yhä enemmän tyytyväisiä energiasektorin käyttäjiä, jotka ovat havainneet käytännössä aidon mobiilijärjestelmän tarjoamat edut. Kunnossapidon ammattilaisten Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on palkinnut FlowMaint tuotteen ”Kunnossapidon kehittäjä” -palkinnolla viime toukokuussa.

WiseMaster in Energia 2014

WiseMaster tutustuttavana Energia 2014 tapahtumassa osastolla A919

M-Technology Oy on mukana 28. – 30.10.2014 Tampereella järjestettävässä Energia 2014 messuilla. Messuilla esittelemme palkitun FlowMaint tuotteen soveltamista juuri energiasektorin kunnossapito- ja työnohjaustarpeisiin. Kutsumme kaikki energia-alan toimijat tutustumaan osastollemme A919, miten mobiiliteknologian avulla voidaan suomalaista energiatoimialaa kehittää vieläkin paremmaksi!

 

Matti Myllylä
M-Technology Oy
Toimitusjohtaja