Pelastustoimen omavalvonta verkossa

Pelastuslain muutos vuonna 2011 toi mukanaan monia muutoksia pelastustoimen alalla. Lakimuutos lisäsi kiinteistönhaltijan vastuuta oman kiinteistönsä paloturvallisuuden valvonnasta ja ylläpitämisestä. Samalla myös alueellisten pelastuslaitosten vastuu toiminta-alueensa riskien kartoittamisesta suureni entisestään. Lakimuutoksen myötä pelastuslaitokset ovat kehittäneet uusia menetelmiä, joilla viranomaisen suorittamaa valvontaa voidaan tehostaa. Yksi tällainen menetelmä on kiinteistön haltijoiden suorittama omavalvonta, jonka suorittamiseen tehokas työkalu on WiseMaster Mentor.

Kaikki pelastuslaitokset suorittavat omavalvontaa alueellaan, mutta toimintatavoissa on selkeitä eroja. Omavalvonnassa esitetyt kysymykset eroavat toisistaan, vuosittain valvonnan piirissä olevien kohteiden lukumäärä vaihtelee ja omavalvontaan liittyvät työt jakautuvat vaihtelevasti. Nämä erot ovat luonnollisia johtuen pelastuslaitosten erilaisista toiminta-alueista. Eroavuus, jolle vastaavaa selitystä on vaikea löytää, on suuret erot tietojärjestelmien käytössä omavalvonnan suorittamiseen.

Omavalvonnan suorittaminen pelkästään toimisto-ohjelmistoja käyttämällä vaatii paljon organisoimista ja resursseja.
”Kenellä on viimeisin versio tämän vuoden lomakkeesta?”
”Onko tässä taulukossa nyt kaikki lähetetyt lomakkeet?”
”Kuka kokoaa yhteenvedon palautetuista lomakkeista? Saisiko siihen palautusprosentin?”
Tällaisiin kysymyksiä on varmasti esitetty useassa omavalvontaa suorittaneessa pelastuslaitoksessa.

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

M-Technology on vuodesta 2011 lähtien kehittänyt tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa työkalua pelastustoimen omavalvonnan suunnitteluun, toteutukseen ja tilastointiin. WiseMaster Mentorin avulla omavalvontaa voidaan suorittaa sähköisesti aina lomakkeen määrittelystä tulosten raportointiin ja analysointiin. M-Technology esitteleekin nyt kampanjan, jonka aikana pelastuslaitokset voivat hankkia WiseMaster Mentor omavalvontajärjestelmän vuodeksi kerrallaan ja pääsevät näin kohtalaisella kustannuksella siirtämään toiminta-alueensa kiinteistöjen omavalvonnan verkkoon.

Lue lisää WiseMaster Mentorista ja Vuosimaksu-kampanjasta Mentor-sivultamme.