Pelastustoimen omavalvonta verkossa

Pelastuslain muutos vuonna 2011 toi mukanaan monia muutoksia pelastustoimen alalla. Lakimuutos lisäsi kiinteistönhaltijan vastuuta oman kiinteistönsä paloturvallisuuden valvonnasta ja ylläpitämisestä. Samalla myös alueellisten pelastuslaitosten vastuu toiminta-alueensa riskien kartoittamisesta suureni entisestään. Lakimuutoksen myötä pelastuslaitokset ovat kehittäneet uusia menetelmiä, joilla viranomaisen suorittamaa valvontaa voidaan tehostaa. Yksi tällainen menetelmä on kiinteistön haltijoiden suorittama omavalvonta, jonka suorittamiseen tehokas työkalu on WiseMaster Mentor.

Kaikki pelastuslaitokset suorittavat omavalvontaa alueellaan, mutta toimintatavoissa on selkeitä eroja. Omavalvonnassa esitetyt kysymykset eroavat toisistaan, vuosittain valvonnan piirissä olevien kohteiden lukumäärä vaihtelee ja omavalvontaan liittyvät työt jakautuvat vaihtelevasti. Nämä erot ovat luonnollisia johtuen pelastuslaitosten erilaisista toiminta-alueista. Eroavuus, jolle vastaavaa selitystä on vaikea löytää, on suuret erot tietojärjestelmien käytössä omavalvonnan suorittamiseen.

Omavalvonnan suorittaminen pelkästään toimisto-ohjelmistoja käyttämällä vaatii paljon organisoimista ja resursseja.
”Kenellä on viimeisin versio tämän vuoden lomakkeesta?”
”Onko tässä taulukossa nyt kaikki lähetetyt lomakkeet?”
”Kuka kokoaa yhteenvedon palautetuista lomakkeista? Saisiko siihen palautusprosentin?”
Tällaisiin kysymyksiä on varmasti esitetty useassa omavalvontaa suorittaneessa pelastuslaitoksessa.

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

Omavalvontaa voi suorittaa paperilla tai verkossa

M-Technology on vuodesta 2011 lähtien kehittänyt tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa työkalua pelastustoimen omavalvonnan suunnitteluun, toteutukseen ja tilastointiin. WiseMaster Mentorin avulla omavalvontaa voidaan suorittaa sähköisesti aina lomakkeen määrittelystä tulosten raportointiin ja analysointiin. M-Technology esitteleekin nyt kampanjan, jonka aikana pelastuslaitokset voivat hankkia WiseMaster Mentor omavalvontajärjestelmän vuodeksi kerrallaan ja pääsevät näin kohtalaisella kustannuksella siirtämään toiminta-alueensa kiinteistöjen omavalvonnan verkkoon.

Lue lisää WiseMaster Mentorista ja Vuosimaksu-kampanjasta Mentor-sivultamme.

Yhteistyössä pelastustoimen kanssa jo 10 vuotta

M-Technologyn yhteistyö pelastustoimen viranomaisten kanssa ulottuu vuoteen 2004, jolloin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä luotiin ensimmäiset suunnitelmat mobiililaitteissa toimivasta palotarkastusjärjestelmästä. Myöhemmin yhteistyö on laajentunut Pohjois-Savon pelastuslaitokseen ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen. Tästä yhteistyöstä ja sen tuloksista on jalostunut WiseMaster Author -tuoteperhe, josta löytyy ratkaisu palotarkastuksien, asuinkiinteistöjen omavalvonnan ja yritysten riskienarvioinnin suorittamiseen.

WiseMaster Author mobile and Fire Chief

Liikkuvaan palotarkastustyöhön tarvitaan mobiileja ratkaisuja

Author-tuotteiden pääasiallisia käyttäjiä pelastuslaitoksilla ovat palotarkastajat ja palotarkastusinsinöörit. Näiden viranomaisten pääasiallisena tehtävänä on suunnitella ja suorittaa valvontatyötä, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia. Itse valvontatyö on luonteeltaan hyvin liikkuvaa, suoritetaanhan tarkastukset useimmiten asiakkaiden kiinteistöissä ja näin tarve mobiliteettiin on hyvin ymmärrettävää.

Valvontatyön yleisölle tutuin ilmentymä on palotarkastus, joka suoritetaan kiinteistössä. 2000-luvulta lähtien palotarkastuksien kohdentamista on parannettu suorittamalla asuinkiinteistöjen omavalvontaa. Omavalvonnassa talon asukkaat arvioivat itse kiinteistön paloturvallisuutta viranomaisten toimittamien kysymysten mukaisesti. Pelastustoimi pyrkii kartoittamaan myös alueensa kokonaisriskitasoa suorittamalla alueen organisaatioissa riskienarvointia.

Tähän monipuoliseen toimintojen kenttään M-Technology on toimittanut jo kymmenen vuoden ajan tietojärjestelmiä, joilla on pyritty helpottamaan pelastustoimen viranomaisten työn tekemistä. Pelastustoimen sovellusten kehitys on alusta asti ollut asiakaslähtöistä ja tuotteita on kehitetty iteratiivisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Pelastustoimeen kohdistuu suuria muutoksia 2010-luvulla ja M-Technology toivoo jatkossakin yhteistyönsä pelastustoimen viranomaisten kanssa jatkuvan.

 

Tomme Vidnäs
WiseMaster Author -koordinaattori